Vänster spalt

Vantaan Pohjola-Norden

Vantaan Pohjola-Norden on valtakunnallisen Pohjola-Nordenin paikallisyhdistys, jonka tavoitteena on pohjoismaisen yhteistyön lisääminen sekä pohjoismaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen.

 

 

Pohjola-Norden i Vanda

Pohjola-Norden i Vanda hör som lokalförening till förbundet Pohjola-Norden. Föreningen strävar till att främja nordiskt samarbete och öka kännedomen om nordisk kultur.


 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande

Hans Markelin
markelinehans@gmail.com
0413644031

Varapuheenjohtaja/Viceordförande                               
Lisbet Muurinen
lisbet.muurinen@kolumbus.fi
0503047498

Sihteeri/Sekreterare                                    
Anita Linnamäki
anita.linnamaki@kolumbus.fi
0400702727

PN-lehti / PN-tidningen

PN-lehti ilmestyy seuraavan kerran maaliskuussa 2017. / Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.

Ilmastotaisto

Kouluille suunnattu Ilmastotaisto käynnistyy 11. marraskuuta. Tänä vuonna teemana on muovijäte.