PN-lehti / PN-tidningen

29.01.2021 klo 14:47
PN-lehti ilmestyy kahdesti vuodessa ja postiteaan kaikille Pohjola-Nordenin jäsenille.

PN-tidningen utkommer två gånger om året och postas till alla Pohjola-Nordens medlemmar.

Pohjola-Nordenin lehti on kaksikielinen aikakauslehti, joka tarjoaa näkökulmia pohjoismaisiin yhteiskuntiin ja ilmiöihin, tapahtumiin ja instituutioihin ja välittää tietoa pohjoismaisesta kulttuurista. 

Pohjola-Nordens tidning är en tvåspråkig tidning som erbjuder synvinklar på nordiska fenomen, händelser och institutioner och förmedlar information om nordisk kultur.